قیمت مناسب و بهترین

غذاهای خوشمزه و لذیذ

بهترین ها را با ما تجربه کنید. و جزو مشتریان همیشگی ما باشید
از مشتریان قدیمی ما سوال کنید

غذاهای ویژه

غذاهای منحصر به فرد ما

کباب ترکی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی[..]

جزئیات

نودل با سس مخصوص

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشتهتوضیح کوتاهی[..]

جزئیات

قرمه سبزی

جزئیات

درباره رستوران بیتا

هیچ جایی غذایی خوشمزه تر از غداهای ما پیدا نخواهید کرد.هیچ جایی غذایی خوشمزه تر از غداهای ما پیدا نخواهید کرد.هیچ جایی غذایی خوشمزه تر از غداهای ما پیدا نخواهید کرد.هیچ جایی غذایی خوشمزه تر از غداهای ما پیدا نخواهید کرد.
توضیحات بیشتر

از بهترین ها لذت ببرید

منوی محبوب

منوی غذای امروز

کباب ترکی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

35000 تومان

خورشت قرمه سبزی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

دنده کباب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

40000 تومان

شنسل ماهی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

60000 تومان

کیک سیب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

پنکیک

25000 تومان

پاستا با سس مخصوص

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

20000 تومان

کیک سیب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

خورشت قرمه سبزی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

دنده کباب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

40000 تومان

پاستا با سس مخصوص

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

20000 تومان

کیک سیب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

پنکیک

25000 تومان

پاستا با سس مخصوص

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

20000 تومان

کباب ترکی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

35000 تومان

خورشت قرمه سبزی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

شنسل ماهی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

60000 تومان

پاستا با سس مخصوص

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

20000 تومان

کیک سیب

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

کباب ترکی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

35000 تومان

خورشت قرمه سبزی

توضیح کوتاهی درباره نوشته توضیح کوتاهی درباره نوشته[..]

15000 تومان

مشتریان

نظر مشتریان محترم ما

نظز مشتری نمونه یک نظز مشتری نمونه یک نظز مشتری نمونه یک

مشتری نمونه یک

نظز مشتری نمونه دو نظز مشتری نمونه دو نظز مشتری نمونه دو نظز مشتری نمونه دو

مشتری نمونه دو